About Blog Contact

vùng ngoại ô rẻ nhất ở Sydney

vùng ngoại ô rẻ nhất ở Sydney

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Gia cư NSW , mã bưu chính rẻ nhất ở Sydney là 2163 (Villawood), nơi có giá thuê trung bình một phòng ngủ là $150 một tuần. Trong khi 2760 (St. Marys) và 2747 (Kingswood), giá thuê trung bình hai phòng ngủ là gấp đôi, khoảng $300 một tuần, nhưng ở 2770 (Mount Druitt) giá thuê trung bình ba phòng ngủ chỉ còn hơn $50 ở ngưỡng $350 môt tuần và bốn phòng ngủ là $430 một tuần. Giá trung bình hai phòng ngủ ở 2753 (Richmond) là $295 một tuần, có vẻ rẻ hơn một chút so với St. Marys và Kingswood, nhưng lại cách xa trung tâm Sydney hơn.

vùng ngoại ô rẻ nhất ở Sydney
1 br Villawood NSW 2163 $150
2 br St. Marys NSW 2760 $300
Kingswood NSW 2747
3 br Mount Druitt NSW 2770 $350
4 br Mount Druitt NSW 2770 $430
2 br Richmond NSW 2753 $295

Mặc dù thông tin về giá trung bình của mỗi mã bưu chính xuất phát từ báo cáo của Bộ Gia cư NSW, chúng tôi bỏ công để tìm ra những mã bưu chính nào ở Sydney và vùng ngoại ô nào thuộc mã bưu chính đó.Thực chất bản báo cáo này không hữu ích lắm. Vì thế, finderful.com đã kết hợp bản báo cáo cùng với tính an toàn và dữ liệu về thời gian đi lại để giúp bạn tìm ra vùng ngoại ô thích hợp nhất. Hãy thử dùng xem .

Tìm vùng ngoại ô rẻ nhất của bạn ở Sydney