About Blog Contact

Ảnh hưởng tiêu cực đối với giá thuê ở Sydney

Ánh hưởng của luật khấu trừ vốn lên giá nhà cho thuê ở Sydney

Khả năng chi trả nhà tại Sydney trở thành đề tài nóng nhất gần đây, và như thường lệ, luật khấu trừ vốn (negative gearing) đang bị đe dọa vì giảm khả năng chi trả nhà ở đây. . Cái gì là luật khấu trừ vốn (negative gearing) ? Nếu một nhà đầu tư thua lỗ, họ có thể khấu trừ khoản thu nhập này từ những khoản thu nhập khác khi họ kê khai thuế. Tương tự như thế, nếu chủ nhà nào có thu nhập cá nhân từ hoạt động cho thuê nhà ít hơn lãi suất thế chấp. Chủ nhà đó có thế khấu trừ khoản lỗ đó từ thu nhập của mình khi kê khai thuế.

Ảnh hưởng lên tiền thuê nhà

Lý thuyết đưa ra viec khuyến khích về thuế này dẫn đến việc cung cấp tài sản đầu tư lớn hơn và do đó giảm giá thuê. Lý thuyết phản biện là các nhà đầu tư vượt qua chủ sở hữu những người thuê nhà ở với tư cách là người thuê nhà làm tăng nhu cầu và do đó giá thuê cao hơn.

Ở Sydney

Tại Úc, luật khấu trừ vốn được ra đời vào năm 1985, bị giới hạn vào tháng 7 năm 1985, và được phục hồi vào tháng 9 năm 1987. Hãy xem tác động của nó lên tiền thuê nhà vào thời điểm đó. Trong các biểu đồ bên dưới, bạn có thể nhận ra rằng chỉ số giá thuê nhà trên Sydney và Úc tăng lên đáng kể. Không thể phủ nhận, Sydney có giá cao trội hơn những nơi khác trên nước Úc. Tuy nhiên, luật khấu trừ vốn đã ảnh hưởng gì (và có tác động ra sao) thì chính bạn nên đưa ra quyết định. Liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn những dữ liệu khác.

Tôi đã lấy số liệu từ bản ABS phát hành 6401.0 - Chỉ số giá tiêu dùng, Úc, tháng 12 năm 2014 (lần in gần đây nhất) BẢNG 11. Chỉ số CPI: Nhóm, Phân nhóm và mức chi tiêu, Chỉ số của Capital City và tôi quy đổi chúng để so sánh dễ dàng hơn. (Khoảng thời gian của những chỉ số gốc ban đầu là năm tài chính 2011/12 = 100.0.)

Biểu đồ dưới đây cho thấy các chỉ số thay đổi qua từng năm. Thông tin này có ở bảng 12. CPI: Nhóm, Phân nhóm và Mức chi tiêu, Tỷ lệ phần trăm thay đổi so với quý trước của Capital City, nhưng tôi đã tính toán từ Bảng 11.

Biểu đồ dưới đây cho thấy sự khác biệt của thay đổi chỉ số giá thuê và chỉ số "Tất cả các nhóm trừ nhà ở". Điều này cho phép chúng tôi thấy tiền thuê tăng lên phù hợp với phần còn lại của CPI. Ở đây tôi đã gọt giũa sự thay đổi từ quý tương ứng của hai năm trước đó.

Chúng tôi đã đánh dấu để bạn có thể nhận thấy sự biến đổi của từng giai đoạn khi một số chính sách tài chính thay đổi.