About Blog Contact

Vùng ngoại ô tốt nhất ở Sydney

Tốt

Thesaurus.com có 49 từ đồng nghĩa với từ "tốt nhất" hoặc "xuất sắc nhất". Trong số đó là tốt nhất, đầu tiên, hàng đầu, xuất sắc, hoàn hảo, tuyệt vời, và khó nhất 1 .Khi bạn nói "tốt nhất", bạn thực sự không có ý là tất cả những điều trên. Ý của bạn là phải kết hợp với giá cả và vị trí. Bạn nghĩ sẽ là giá trị tốt nhất, khi mà định nghĩa của "giá trị" là rất mơ hồ.

Vùng ngoại ô ở Sydney

Wikipedia "Danh sách các vùng ngoại ô và các địa phương trong khu vực the greater Sydney". Danh sách này không bao gồm một số nơi. Tôi biết có một số người phải đi làm thường xuyên từ những nơi như Helensburgh và Blue Mountains. Cho nên, nếu bạn là một trong những người tự nguyện đi làm xa ngoài khu vực "the greater Sydney", bạn không cần phải nhắm chính xác vùng nào của Sydney cả. Bạn có thể tìm kiếm bất cứ nơi nào miễn là bạn có thể di chuyển đến chỗ làm.

finderful.com sẽ giúp bạn tìm các vùng ngoại ô tốt nhất ở Sydney, phù hợp với yêu cầu "tốt nhất" của bạn "ở Sydney". Hãy cứ dùng thử.

Tìm vùng ngoại ô tốt nhất của bạn ở Sydney

1 Tôi không chắc tại sao "cứng rắn" lại ở trong đó.